Sunday, July 11, 2010

लवकर ये

तुझेच विचार मनात नेहमी,
मिते तुलाच कायम स्मरतो मी...
तुझीच दिनरात गातो गाणी,
तुझेच चित्र माझ्या मनी...

तुझीच कायम मला भुक लागते,
तुझ्याच आठवांचे पितो पाणी...
किती बोलवु सखे तुला मी,
कधी येशील तु माझे राणी...

तुझ्याविन इथे तिळतिळ तुटतो,
तुझ्याच वाटेला डोळे लावुनी...
विनंती करतो लवकर येशील,
आनंद भरण्या माझ्या रुक्ष जीवनी...

_ निशिगंध

No comments:

Post a Comment