Saturday, May 30, 2009

जगायचे स्वतःलाच शोधत!!!

तुला शोधता शोधता.....
मी हरवून बसलो होतो स्वतःलाच..
आता तुझे विचारही नाहीत
मनातमी शोधत आहे माझे मलाच...
माझे मलाच...

असे काही तरी लिहायचे आणी समजुत घालायची आपल्या मनाची..
पण प्रयत्न केले नाहीत असे नाही..
खुप प्रयत्न केले तीला सांगण्याचे..
पण हरलोच ना शेवटी, कधी आजुबाजुच्यांचा विचार, तर कधी तिचाच.
तिला काय वाटेल ????
मित्र म्हणायचे अरे सांग तीला मग तिलाच ठरवू दे ना..
त्यांना काय जाते सांगायला.
मी जाईन इथुन २ महिन्यानी पण तीला अजुन २ वर्ष काढायची आहेत हया महाविद्यालयात..

आणि आईचे निराळेच..
फोटो पाहुन म्हणते छान आहे रे!!
पण आपल्यातलीच आहे ना रे!!
आता आपल्यातलीच पाहुन थोडे प्रेम होते..


शेवटी ठरवलेय तीला काहीच सांगायचे नाही..
आणी आपण नुसतेच जगायचे...
आता पर्यंत नाही का
जगलो
आताही पुढे तसेच जगायचे स्वतःलाच शोधत...........