Saturday, July 10, 2010

चंद्रमा

माझ्या भावी अर्धागिनीस

तुच माझी चंद्रिका
तुच माझी पोर्णिमा
त्या शुभ्रधवल रंगाचा
तुच माझा चंद्रमा...


तुला किती बोलावु मी
तुझ्याविन अंधार सारा
तुझ्या आठवांचा राणी
आता फक्त एकच सहारा
जिवनात माझ्या प्रकाश
भरण्या तुच माझा चंद्रमा...

_ निशिगंध

No comments:

Post a Comment