Sunday, July 11, 2010

लवकर ये

तुझेच विचार मनात नेहमी,
मिते तुलाच कायम स्मरतो मी...
तुझीच दिनरात गातो गाणी,
तुझेच चित्र माझ्या मनी...

तुझीच कायम मला भुक लागते,
तुझ्याच आठवांचे पितो पाणी...
किती बोलवु सखे तुला मी,
कधी येशील तु माझे राणी...

तुझ्याविन इथे तिळतिळ तुटतो,
तुझ्याच वाटेला डोळे लावुनी...
विनंती करतो लवकर येशील,
आनंद भरण्या माझ्या रुक्ष जीवनी...

_ निशिगंध

Saturday, July 10, 2010

चंद्रमा

माझ्या भावी अर्धागिनीस

तुच माझी चंद्रिका
तुच माझी पोर्णिमा
त्या शुभ्रधवल रंगाचा
तुच माझा चंद्रमा...


तुला किती बोलावु मी
तुझ्याविन अंधार सारा
तुझ्या आठवांचा राणी
आता फक्त एकच सहारा
जिवनात माझ्या प्रकाश
भरण्या तुच माझा चंद्रमा...

_ निशिगंध